Kindermishandeling

Huiselijk geweld

Ouderenmishandeling

Welkom op de site van Veilig Thuis Twente. Samen met u willen wij werken aan een veilig thuis voor iedereen, een thuis waarin iedereen zich veilig en beschermd voelt. Want geweld in huis kan niet; het is schadelijk voor alle betrokkenen. Veilig Thuis Twente vindt dat iedereen, jong of oud, veilig moet kunnen opgroeien, moet kunnen leven en oud moet kunnen worden in hun eigen huis.

Veilig Thuis Twente is er voor slachtoffers, direct betrokkenen, omstanders of professionals. Heeft u een vraag over huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Zoekt u advies of hulp voor uzelf of voor een ander? U kunt bij ons terecht. Want geweld stopt niet vanzelf. Daar moeten we samen iets aan doen.

Coronavirus:
Klik hier voor meer informatie over de veranderingen door het coronavirus.

Wist u dat:

tussen de 200.000 en 230.000 mensen naar schatting jaarlijks te maken hebben met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld;

200.000 ouderen boven de 65 jaar jaarlijks worden mishandeld en elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer zijn van mishandeling.

Bron: ministerie van V. en J.