Disclaimer

Dit is de website van Veilig Thuis Twente. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Jouw suggesties voor verbeteringen zijn welkom bij de webredactie.

De informatie op www.veiligthuistwente.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Cookies

Deze site plaatst cookies om de site goed te laten werken.
Verder plaatsen we cookies om de bezoekersaantallen te kunnen meten.
Meer over cookies.

Hergebruik

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veilig Thuis Twente (ook niet via een eigen netwerk).

Aansprakelijkheid

Veilig Thuis Twente kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Veilig Thuis Twente sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton