Effectieve aanpak ouderenmishandeling

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen, mede door de vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Er kan sprake zijn van moedwillige mishandeling of ontspoorde zorg.

Alles over ons

Thuis en in zorginstellingen

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in zorginstellingen. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is zeker niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.

Definitie ouderenmishandeling 

“Ouderenmishandeling is al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan,

 

waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid (LPBO).”

Lastig onderwerp

Ouderenmishandeling is een lastig onderwerp. Ouderen praten er zelf niet gemakkelijk over, uit angst of uit schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar ze terecht kunnen. Ook voor mensen in de omgeving van ouderen is het lastig om ouderenmishandeling te signaleren. En om hierover het gesprek aan te gaan. Ze twijfelen vaak of hun vermoedens we juist zijn. En hoe ze die met de oudere kunnen bespreken.

Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton