Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling

In Nederland hebben jaarlijks tussen de 200.000 en 230.000 personen te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de direct betrokkene. Het geweld kan zowel lichamelijk, geestelijk als seksueel zijn..

Ook bij ouderengeweld is er vaak sprake van een afhankelijkheidsrelatie, bijvoorbeeld van een mantelzorger. Het kan gaan om lichamelijk en/of geestelijk geweld of financiële uitbuiting. Naar schatting worden 200.000 ouderen boven de 65 jaar jaarlijks mishandeld en elk jaar zijn bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. (Bron: Min. V&J)

Voorbeelden van huiselijk geweld

  • Slaan, schoppen en andere lichamelijke vormen van geweld
  • Seksueel geweld: aanraken of seks tegen uw zin of chantage via sociale media
  • Geestelijk geweld: uitschelden, vernederen, dreigen met geweld, uw spullen kapot maken, als u zelf niets mag beslissen, als u steeds vervelende dingen over uzelf te horen krijgt, als u bang gemaakt wordt
  • Ouderenmishandeling: vastbinden, slaan of verwaarlozing van een oudere, geld of spullen afhandig maken
  • Huwelijksdwang: als u tegen uw zin moet trouwen, of als u niet mag scheiden
  • Verwaarlozing: als een kind niet krijgt wat het nodig heeft, bijvoorbeeld eten, kleding of liefdevolle aandacht
  • Als kinderen getuige zijn van geweld in hun gezin
  • Als er sprake is van eergerelateerd geweld
  • Als het loverboys en/of mensenhandel betreft