Ouderenmishandeling in medisch-specialistisch zorgdomein

Deze richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen.

Aanbevelingen veilige zorgrelatie

In 2013 werd eerste versie van de Leidraad Veilige zorgrelatie gelanceerd. De Leidraad werd in juli 2019 geactualiseerd, zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving. De Leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie(eenheid) voor een veilige zorgrelatie voor cliënten.

Beschrijving

De richtlijn bevat een overzicht van signalen en risicofactoren zodat zorgverleners ouderenmishandeling in al zijn varianten kunnen herkennen. Mocht een zorgprofessional mishandeling vermoeden, dan wordt geadviseerd om dit op te nemen in het medisch dossier van de patiënt.

Een overzicht van wet- en regelgeving omtrent zorgvuldig handelen bij ouderenmishandeling is opgenomen. Een mantelzorgverleningscheck moet duidelijk maken of een eventuele mantelzorger nog voldoende in staat is om zijn of haar taken uit te voeren.

Organisatie
Samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton