Wat is lokale alliantie?

Een Lokale Alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Een uniek netwerk van deelnemers die hun kennis van voorkoming en misbruik van ouderen willen delen en gebruiken.

Bewustwording en deskundigheidsbevordering

Binnen een Lokale Alliantie ontstaan zogenoemde ‘korte lijntjes’: de diverse deelnemers weten elkaar te vinden in gevallen van een niet pluis gevoel of spoed. Zij leren elkaar kennen en trekken gezamenlijk op. De belangrijkste bijdrage in de voorkoming van misbruik van kwetsbare mensen door Lokale Allianties is gelegen in de ontwikkeling van bewustwording en deskundigheidsbevordering van het steeds vroeger signaleren van risico’s die mensen persoonlijk lopen om misbruikt te worden.

Waarom is een Lokale Alliantie belangrijk

Ouderenmishandeling kent veel verschillende verschijningsvormen en is een complex probleem, waardoor er geen algemeen toepasbare oplossing is. Ook is maatwerk nodig vanwege lokale verschillen. Ouderenmishandeling en financieel misbruik vindt meestal plaats bij kwetsbare, afhankelijke mensen en heeft een grote impact. Professionals moeten met elkaar signalen van ouderenmishandeling kunnen toetsen en met elkaar bespreken hoe een (al dan niet anonieme) situatie het best kan worden aangepakt.

Definitie Lokale alliantie 

“Een Lokale Alliantie is een publiek-(semi-)private samenwerking. Een uniek netwerk van deelnemers die hun kennis van voorkoming en misbruik van ouderen willen delen en gebruiken.”

 

 

 

Voor de professionals biedt de lokale alliantie de mogelijkheid om te leren samenwerken met voorheen ketenvreemde partners en gezamenlijk een aanpak (door) te ontwikkelen. Partijen die deelnemen aan een lokale alliantie weten elkaar daardoor ook buiten de bijeenkomsten om makkelijker te vinden in gevallen van een niet pluis gevoel of spoed. Voor de gemeente kan de lokale alliantie een in- en aanvulling zijn van de zorgplicht vanuit de WMO, WPG en SWO.

Welke partijen nemen deel aan een lokale alliantie?

Meest vertegenwoordigde partijen die bijdragen aan realisatie van het doel van de alliantie zijn: de gemeente, banken, bewindvoerders, notarissen, mentoren, mensen uit het sociaal wijkteam, wijkagent, huisarts, wijkverpleegkundige, mantelzorg(organisaties), ouderenbonden, vrijwilligers(organisaties). De uiteindelijke samenstelling zal als vanzelf ontstaan en sluit aan bij de lokale behoeften en specifieke problemen in die regio of gemeente.

Functie lokale alliantie

Eenmaal opgestart ontstaan verschillende functies binnen de Lokale Allianties: een netwerk-, voorlichtings-, signalerings-, consultatie en casuïstiekfunctie. De opgebouwde kennis en ervaringen in de Lokale Allianties kan gemeenten ook input bieden voor aanscherping van beleid.

Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton