Financieel veilig ouder worden: de kernfuncties

Lokale allianties zijn een effectief middel om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. Dat concludeert Regioplan in dit onderzoek naar het functioneren van de lokale allianties.

Lokale allianties hebben tot doel financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Ze zijn opgezet als informele netwerken. Eind 2017 zijn er meer dan twintig lokale allianties opgericht.

Kernfuncties allianties

  • netwerkfunctie;
  • voorlichtingsfunctie;
  • signaleringsfunctie;
  • consultatiefunctie;
  • casuïstiekfunctie.

In dit rapport wordt per kernfunctie beschreven hoe de lokale allianties medio mei 2019 in de praktijk functioneren en welke resultaten zij hebben geboekt. Alle allianties herkennen en vervullen de vijf kernfuncties, zij het op verschillende manieren.

Meerwaarde lokale alliantie

De meerwaarde van een lokale alliantie is dat deze specifieke expertise kan inbrengen vanuit de private partijen, en die kan combineren met kennis van publieke partijen. Hierdoor kan financieel misbruik in de praktijk eerder gesignaleerd worden. Ook kan bredere collegiale consultatie plaatsvinden, waardoor het gesprek met de cliënt beter gefaciliteerd wordt en een meer complete weging van signalen plaatsvindt. Hulpverlening via of vanuit een lokale alliantie kan eveneens plaatsvinden, zeker als de hulpverlening in het verlengde ligt van de kernactiviteiten van de partijen die deelnemen in een lokale alliantie.

Een bijkomend effect kan zijn dat Veilig Thuis ontlast kan worden omdat de lokale alliantie casussen zelf kan gaan oppakken.

Auteurs
F. Kriek en S. Balikci (Regioplan)

Downloads

Meer weten over dit onderwerp? Download de informatie.

Lokale-Allianties-Groeiende-beweging.pdf
.pdf | 7.09 MB
Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton