Nieuws / Persberichten

 

Coronatest drive-in voor zorgmedewerkers

Sinds woensdag 1 april is GGD Twente een test drive-in gestart in parkeergarage Hermandad.
Hier kunnen zorgmedewerkers snel en effectief worden getest op het coronavirus.
De coronatest drive-in is alleen toegankelijk voor zorgmedewerkers vanuit de huisartsenpraktijk, ambulance, verpleeg- en verzorgingshuizen, kleinschalige woonvormen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, Jeugdzorg en verloskundigen/ kraamzorg.
Zorgorganisaties (bedrijfsarts of instellingsarts) weten hoe en wanneer zij zorgpersoneel kunnen aanmelden voor een test.
De zorgmedewerker ontvangt een uitnodiging via de mail. Je kunt dus niet zonder afspraak naar de testlocatie komen voor een test.

De test drive-in is open op werkdagen in de middag.

Het volledige bericht lees je op ggdtwente.nl

Aanpak wachtlijst meldingen

In Twente werken gemeenten en maatschappelijke partners intensief samen aan het signaleren en terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de landelijke invoering van een verbeterde Meldcode krijgt Veilig Thuis Twente sinds begin 2019 veel meer meldingen binnen. Dat betekent dat er een langere wachtlijst is ontstaan. Dit is onwenselijk en samen met gemeenten wordt er gekeken naar oplossingen.

De gemeente Enschede heeft inmiddels €290.000,- beschikbaar gesteld om de huidige wachtlijst op te lossen. Hierdoor ontstaat binnen Veilig Thuis Twente personele ruimte om de wachtlijst aan te pakken. Naast het inzetten van extra medewerkers, zal er in Twente ook een breed onderzoek komen naar de samenwerking in de keten. Doel is om op die manier de beschikbare gelden ook in de toekomst zo efficiënt en effectief mogelijk in te kunnen zetten.

 

Week van de Meldcode

Week van de Meldcode in Twente – 11 tot 14 maart – groot succes 

Verdeeld over vier bijeenkomsten hebben we ruim 500 mensen bereikt met informatie over de verbeterde meldcode, de afwegingskaders voor de verschillende beroepsgroepen en de werkwijze van Veilig Thuis.
Alle vier de bijeenkomsten werden vooraf gegaan door indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen en geopend door een lokale bestuurder uit Twente.

De presentaties die gebruikt zijn tijdens deze bijeenkomsten zijn hieronder te vinden

Week van de Meldcode
Week van de Meldcode – De veranderde werkwijze VT
Week van de aandacht voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling – informatie Rijksoverheid

Er is heel veel informatiemateriaal beschikbaar op internet.
Brochures, animaties, e-learning modules, filmpjes, achtergrondinformatie, factsheets, handige apps…..
Ga vooral ook zelf op zoek! Hieronder een aantal handige links die je op een goed spoor kunnen zetten. 

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

www.huiselijkgeweld.nl/typengeweld

www.augeo.nl

www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl

www.augeo.nl/meldcode/afwegingskader

www.signalenkaart.nl

www.boink.info/nieuws/speciale-app-meldcode-kindermishandeling-voor-kinderopvang

www.vng.nl/programma-geweld-hoort-nergens-thuis