Klik hier voor onze maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Vacatures:

Op dit moment zijn er geen vacatures.

 

Nieuws / Persberichten

 

Afspraak bij Veilig Thuis Twente? Neem een mondneusmasker mee

Het kabinet adviseert aan alle mensen vanaf 13 jaar om mondkapjes te dragen in openbare gebouwen.
Veilig Thuis Twente (VTT) volgt dit advies.

Daarom moet iedereen die een afspraak heeft bij Veilig Thuis Twente een mondkapje / mondneusmasker dragen.
Heb je een afspraak bij VTT? Zorg dan zelf voor een mondneusmasker.

Het mondneusmasker wordt gedragen in de publieke ruimtes van het Twentehuis. Tijdens het overleg kan het mondneusmasker af.

Het gebruik van mondneusmaskers vervangt niet de andere maatregelen:
– Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.
– Houd 1,5 meter afstand.
– Was veel en goed je handen.

Meer weten?
Lees de informatie over het advies om mondkapjes te dragen.
Bekijk hoe je een mondkapje goed gebruikt.

 

Vijf dingen

Vijf dingen die je kunt doen bij vermoedens van ouderenmishandeling
15 juni: wereldwijde aandacht tijdens Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Klik hier voor meer


Ouderenmishandeling:
‘ik beschouw dit als een oplosbaar probleem’
REISBLOG Regionale route 2021, door Merel Steinweg

Klik hier voor meer

 

Nieuwe chatfunctie

Alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland kennen vanaf 25 mei de mogelijkheid om met hen te chatten. Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis: “Veilig Thuis is sinds de start in 2015 telefonisch  altijd bereikbaar. Maar bellen kan soms lastig zijn als je te maken hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact op te nemen met Veilig Thuis. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om ook via de chat bereikbaar te zijn.”

Debbie Maas: “De chat is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling en voor omstanders. Het chatten met Veilig Thuis kan 100 procent anoniem. Het chatgesprek is niet te herleiden naar een persoon.”

Via de chat kan overigens geen officiële melding worden gedaan, laat Veilig Thuis weten. De chat is op werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar.

 

Coronatest drive-in voor zorgmedewerkers

Sinds woensdag 1 april is GGD Twente een test drive-in gestart in parkeergarage Hermandad.
Hier kunnen zorgmedewerkers snel en effectief worden getest op het coronavirus.
De coronatest drive-in is alleen toegankelijk voor zorgmedewerkers vanuit de huisartsenpraktijk, ambulance, verpleeg- en verzorgingshuizen, kleinschalige woonvormen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, Jeugdzorg en verloskundigen/ kraamzorg.
Zorgorganisaties (bedrijfsarts of instellingsarts) weten hoe en wanneer zij zorgpersoneel kunnen aanmelden voor een test.
De zorgmedewerker ontvangt een uitnodiging via de mail. Je kunt dus niet zonder afspraak naar de testlocatie komen voor een test.

De test drive-in is open op werkdagen in de middag.

Het volledige bericht lees je op ggdtwente.nl

Aanpak wachtlijst meldingen

In Twente werken gemeenten en maatschappelijke partners intensief samen aan het signaleren en terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de landelijke invoering van een verbeterde Meldcode krijgt Veilig Thuis Twente sinds begin 2019 veel meer meldingen binnen. Dat betekent dat er een langere wachtlijst is ontstaan. Dit is onwenselijk en samen met gemeenten wordt er gekeken naar oplossingen.

De gemeente Enschede heeft inmiddels €290.000,- beschikbaar gesteld om de huidige wachtlijst op te lossen. Hierdoor ontstaat binnen Veilig Thuis Twente personele ruimte om de wachtlijst aan te pakken. Naast het inzetten van extra medewerkers, zal er in Twente ook een breed onderzoek komen naar de samenwerking in de keten. Doel is om op die manier de beschikbare gelden ook in de toekomst zo efficiënt en effectief mogelijk in te kunnen zetten.

 

Week van de Meldcode

Week van de Meldcode in Twente – 11 tot 14 maart – groot succes 

Verdeeld over vier bijeenkomsten hebben we ruim 500 mensen bereikt met informatie over de verbeterde meldcode, de afwegingskaders voor de verschillende beroepsgroepen en de werkwijze van Veilig Thuis.
Alle vier de bijeenkomsten werden vooraf gegaan door indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen en geopend door een lokale bestuurder uit Twente.

De presentaties die gebruikt zijn tijdens deze bijeenkomsten zijn hieronder te vinden

Week van de Meldcode
Week van de Meldcode – De veranderde werkwijze VT
Week van de aandacht voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling – informatie Rijksoverheid

Er is heel veel informatiemateriaal beschikbaar op internet.
Brochures, animaties, e-learning modules, filmpjes, achtergrondinformatie, factsheets, handige apps…..
Ga vooral ook zelf op zoek! Hieronder een aantal handige links die je op een goed spoor kunnen zetten. 

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

www.huiselijkgeweld.nl/typengeweld

www.augeo.nl

www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl

www.augeo.nl/meldcode/afwegingskader

www.signalenkaart.nl

www.boink.info/nieuws/speciale-app-meldcode-kindermishandeling-voor-kinderopvang

www.vng.nl/programma-geweld-hoort-nergens-thuis