Vacatures

 

 Op dit moment zijn er geen vacatures.

 

 

Nieuws / Persberichten

Wij zijn verhuisd. Met ingang van 22 maart 2018 is het bezoekadres van VTT: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede.

Inspectie positief over Veilig Thuis Twente (VTT)

VTT van ‘matig’ naar ‘voldoende’ bij herbeoordeling door Inspectie najaar 2017

Uit de recente interne audit in opdracht van Inspectie blijkt dat Veilig Thuis Twente dit jaar een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er zijn in korte tijd diverse verbeteringen waargenomen door de Inspectie. Zo is bijvoorbeeld de wachtlijst weggewerkt en worden de wettelijke doorlooptijden gehaald. Er zijn een aantal verbeteringen aangebracht binnen de werkprocessen met betrekking tot de triage en het directe vervolg hierop. Daarnaast worden de stappen die VTT zet rond het kwaliteitsmanagementsysteem goed ontvangen en is men blij dat VTT erin geslaagd is een tweede vertrouwensarts aan te trekken waarmee – wanneer nodig – de 24/7 bereikbaarheid van een vertrouwensarts voor Twente gegarandeerd is. Deze punten hebben geleid tot een voldoende beoordeling en daarmee de hoogste kwalificatie betreffende de Inspectie.

In april van dit jaar kwamen de resultaten naar buiten van de inspectiebeoordeling van de verschillende Veilig Thuis organisaties in het land. Veilig Thuis Twente scoorde destijds ‘matig’. Hoewel VTT op 24 van de 30 getoetste onderdelen positief scoorde was de beoordeling slechts matig omdat op de gehanteerde peildatum in dat onderzoek (december 2016) sprake was van een wachtlijst bij VTT. Veilig Thuis organisaties die de wettelijke doorlooptijden op moment van toetsen niet haalden konden niet hoger scoren dan ‘matig’. De wachtlijst werd aangepakt binnen de continue cyclus van verbetermaatregelen. Op deze manier kan nu de score positief worden bijgesteld. We zijn uiteraard verheugd met het behaalde resultaat.

Artikel Twentsche Courant Tubantia van 22 maart 2017 over ouderenmishandeling