Klik hier voor onze maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Vacatures:

Op dit moment zijn er geen vacatures.

 

Veilig Thuis Twente  (VTT)

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het op bovenlokaal niveau organiseren van een Veilig Thuis, een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Per 1 april 2018 is Veilig Thuis Twente onderdeel van Regio Twente, het samenwerkingsverband van en vóór de veertien Twentse gemeenten.

 

Missie van Veilig Thuis Twente

Het stoppen van alle vormen van geweld tegen volwassenen en kinderen.
Herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staan centraal. Iedereen die te maken heeft met – of een vermoeden heeft van – geweld binnen afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis Twente.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Regio Twente aanvaardt geen ongevraagde hulp van bureaus voor deze vacature. Toegestuurde cv’s door bureaus aan Regio Twente zonder dat daartoe een zoekopdracht is gegeven, worden als van Regio Twente beschouwd. Er zal geen vergoeding aan een bureau worden betaald in geval de kandidaat gaat werken voor Regio Twente als gevolg van deze verwijzing of via andere middelen. Het reproduceren van deze vacature, in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan.

 

 

 

 

Wij zoeken een vertrouwensarts

Wil jij weten wat het werk van vertrouwensarts bij VTT inhoudt, en hoe het is om bij ons te werken?

Lees dan ons interview met vertrouwensarts Liesbeth

Nieuws / Persberichten

 

Webinar aanpak stalking

Op donderdag 20 mei wordt vanuit de ketensamenwerking Oost-Nederland het webinar ‘aanpak stalking’ georganiseerd.
Tijdens deze webinar word je breed geïnformeerd over de routekaart aanpak stalking Oost-Nederland, en de (on)mogelijkheden, dilemma’s, rollen en taken van betrokken organisaties.
Naast het volgen van het webinar kan je ook via de chat vragen stellen.
Het programma is gericht op de operatie die met stalking in aanraking kan komen. Wat moet je weten van stalking, en vooral wat moet je doen, en wie moet je intern of extern vroegtijdig benaderen?

Het webinar vindt (online) plaats van 09.30 – 12.15 uur.

Wil jij deelnemen aan deze webinar?
Meld je dan aan via bertina.rave@politie.nl of k.schmitz@reclassering.nl of via jouw contactpersoon bij één van de deelnemende organisaties (zie flyer).
Na je aanmelding ontvang je een inlogcode, zodat je kan deelnemen aan het webinar.

Nieuwe landelijke supportlijn voor jongvolwassenen

Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar kunnen sinds 7 april jl. voor een luisterend oor terecht bij de Alles Oké? Supportlijn. De supportlijn is een initiatief van De Kindertelefoon in samenwerking met De Luisterlijn, 113, Fier en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Getrainde vrijwilligers bieden via de bel- en chatlijn dagelijks laagdrempelige support als het even niet zo lekker gaat. Alles is er bespreekbaar. Contact is gratis en anoniem.

Het welzijn van jongvolwassenen is in het afgelopen jaar afgenomen, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hierdoor ontstaan er toenemende mentale problemen onder deze groep.

 Enorme impact

“Jongvolwassenen worden hard getroffen door de coronamaatregelen: hun hele leven ligt al meer dan een jaar zowel praktisch als sociaal op z’n gat,” aldus Roline de Wilde, initiatiefnemer en directeur van De Kindertelefoon. “Stages konden niet doorgaan, ze verloren hun (bij)baan en sociale contacten zijn tot het minimum beperkt. Ook krijgen we steeds meer signalen dat deze groep kampt met mentale problemen als eenzaamheid en depressiviteit. Het is erg belangrijk om daarover te praten.”

Volgens De Wilde blijkt uit onderzoek dat 1 op de 3 momenteel behoefte heeft aan een laagdrempelige supportlijn, meer dan de helft geeft aan mensen in hun omgeving te kennen die deze behoefte hebben.

Bijna honderd vrijwilligers

Een groep van bijna honderd, speciaal voor deze lijn, opgeleide vrijwilligers staat klaar om de komende maanden de chat en telefoon te bemannen. De Wilde: “Deze vrijwilligers zijn getraind om écht naar je te luisteren, zonder oordeel. Het kan al enorm opluchten om je verhaal kwijt te kunnen en als je dat fijn vindt, kunnen ze ook met je meedenken hoe je weer een stap in de goede richting kunt zetten. Je hebt daarbij zelf de regie.”

De gratis telefoonlijn is dagelijks geopend van 14.00 tot 22.00 uur. Bellen kan naar 0800-0450 en de chat is bereikbaar via allesoke.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twentse gemeenten vragen aandacht voor de Week tegen Kindermishandeling

Corona heeft een grote impact op iedereen, helaas is in deze periode thuis niet voor iedereen een veilige haven.

De coronacrisis zorgt ervoor dat huiselijk geweld en kindermishandeling letterlijk nog meer achter de voordeur verdwijnt. In de week tegen de kindermishandeling (16 t/m 22 november) vragen de Twentse gemeenten en ketenpartners extra aandacht voor deze problematiek: ‘Laten we omkijken naar elkaar want niets doen is geen optie!’

Ervaart u of iemand in uw omgeving huiselijk geweld? Praat erover en zoek hulp want het houdt niet op, niet vanzelf.’

Kijk voor meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl of www.weektegenkindermishandeling.nl

 

Afspraak bij Veilig Thuis Twente? Neem een mondneusmasker mee

Het kabinet adviseert aan alle mensen vanaf 13 jaar om mondkapjes te dragen in openbare gebouwen.
Veilig Thuis Twente (VTT) volgt dit advies.

Daarom moet iedereen die een afspraak heeft bij Veilig Thuis Twente een mondkapje / mondneusmasker dragen.
Heb je een afspraak bij VTT? Zorg dan zelf voor een mondneusmasker.

Het mondneusmasker wordt gedragen in de publieke ruimtes van het Twentehuis. Tijdens het overleg kan het mondneusmasker af.

Het gebruik van mondneusmaskers vervangt niet de andere maatregelen:
– Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.
– Houd 1,5 meter afstand.
– Was veel en goed je handen.

Meer weten?
Lees de informatie over het advies om mondkapjes te dragen.
Bekijk hoe je een mondkapje goed gebruikt.

 

Vijf dingen

Vijf dingen die je kunt doen bij vermoedens van ouderenmishandeling
15 juni: wereldwijde aandacht tijdens Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Klik hier voor meer


Ouderenmishandeling:
‘ik beschouw dit als een oplosbaar probleem’
REISBLOG Regionale route 2021, door Merel Steinweg

Klik hier voor meer

 

Nieuwe chatfunctie

Alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland kennen vanaf 25 mei de mogelijkheid om met hen te chatten. Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis: “Veilig Thuis is sinds de start in 2015 telefonisch  altijd bereikbaar. Maar bellen kan soms lastig zijn als je te maken hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact op te nemen met Veilig Thuis. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om ook via de chat bereikbaar te zijn.”

Debbie Maas: “De chat is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling en voor omstanders. Het chatten met Veilig Thuis kan 100 procent anoniem. Het chatgesprek is niet te herleiden naar een persoon.”

Via de chat kan overigens geen officiële melding worden gedaan, laat Veilig Thuis weten. De chat is op werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar.

 

Coronatest drive-in voor zorgmedewerkers

Sinds woensdag 1 april is GGD Twente een test drive-in gestart in parkeergarage Hermandad.
Hier kunnen zorgmedewerkers snel en effectief worden getest op het coronavirus.
De coronatest drive-in is alleen toegankelijk voor zorgmedewerkers vanuit de huisartsenpraktijk, ambulance, verpleeg- en verzorgingshuizen, kleinschalige woonvormen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, Jeugdzorg en verloskundigen/ kraamzorg.
Zorgorganisaties (bedrijfsarts of instellingsarts) weten hoe en wanneer zij zorgpersoneel kunnen aanmelden voor een test.
De zorgmedewerker ontvangt een uitnodiging via de mail. Je kunt dus niet zonder afspraak naar de testlocatie komen voor een test.

De test drive-in is open op werkdagen in de middag.

Het volledige bericht lees je op ggdtwente.nl

Aanpak wachtlijst meldingen

In Twente werken gemeenten en maatschappelijke partners intensief samen aan het signaleren en terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de landelijke invoering van een verbeterde Meldcode krijgt Veilig Thuis Twente sinds begin 2019 veel meer meldingen binnen. Dat betekent dat er een langere wachtlijst is ontstaan. Dit is onwenselijk en samen met gemeenten wordt er gekeken naar oplossingen.

De gemeente Enschede heeft inmiddels €290.000,- beschikbaar gesteld om de huidige wachtlijst op te lossen. Hierdoor ontstaat binnen Veilig Thuis Twente personele ruimte om de wachtlijst aan te pakken. Naast het inzetten van extra medewerkers, zal er in Twente ook een breed onderzoek komen naar de samenwerking in de keten. Doel is om op die manier de beschikbare gelden ook in de toekomst zo efficiënt en effectief mogelijk in te kunnen zetten.

 

Week van de Meldcode

Week van de Meldcode in Twente – 11 tot 14 maart – groot succes 

Verdeeld over vier bijeenkomsten hebben we ruim 500 mensen bereikt met informatie over de verbeterde meldcode, de afwegingskaders voor de verschillende beroepsgroepen en de werkwijze van Veilig Thuis.
Alle vier de bijeenkomsten werden vooraf gegaan door indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen en geopend door een lokale bestuurder uit Twente.

De presentaties die gebruikt zijn tijdens deze bijeenkomsten zijn hieronder te vinden

Week van de Meldcode
Week van de Meldcode – De veranderde werkwijze VT
Week van de aandacht voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling – informatie Rijksoverheid

Er is heel veel informatiemateriaal beschikbaar op internet.
Brochures, animaties, e-learning modules, filmpjes, achtergrondinformatie, factsheets, handige apps…..
Ga vooral ook zelf op zoek! Hieronder een aantal handige links die je op een goed spoor kunnen zetten. 

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

www.huiselijkgeweld.nl/typengeweld

www.augeo.nl

www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl

www.augeo.nl/meldcode/afwegingskader

www.signalenkaart.nl

www.boink.info/nieuws/speciale-app-meldcode-kindermishandeling-voor-kinderopvang

www.vng.nl/programma-geweld-hoort-nergens-thuis