Verrijk jouw werkervaring als arts met een jaar Veilig Thuis Twente

Een weinig bekend, maar prachtig vak

Het vak van vertrouwensarts is voor veel artsen in Nederland nog onbekend, maar voor Rob is dit dé functie waarin je als arts het verschil kunt maken. Als vertrouwensarts zet je je in voor de meest kwetsbaren in een gezin, en daarvan kunnen zij levenslang profijt hebben: “Als kind heb ik meegemaakt hoe het is als je ouders veel ruzie hebben, als er steeds spanning hangt dat de sfeer ieder moment om kan slaan. Ik plaste op m’n twaalfde ’s nachts nog in bed, beet nagels en had tics met kuchen en knipperende ogen. Mijn moeder had de koffers al een paar keer gepakt en het idee dat mijn ouders zouden gaan scheiden leek me als kind rampzalig. Jaren later kregen mijn ouders hun relatie alsnog op orde en heb ik ervaren hoe fijn het is als je je thuis wél veilig voelt. Dat gevoel van veiligheid gun ik ieder kind en alle ouders.”

Van basisarts naar vertrouwensarts

Na zijn studie geneeskunde twijfelde Rob tussen een vervolgopleiding in de kinder- of huisartsgeneeskunde; hij koos voor het laatste. Als huisarts werd hem duidelijk dat, als je iets voor kinderen wilt doen, je vooral ook de ouders moet ondersteunen goed voor hun kinderen te kunnen zijn. Medisch natuurlijk, maar ook sociaal-maatschappelijk. Met dat laatste kwam Rob niet helemaal uit: “Als huisarts miste ik ruimte voor de psychosociale kant van het vak, waaronder het tijd en aandacht kunnen besteden aan veilige gezinsrelaties. Ik besloot een kijkje buiten mijn vakgebied te nemen, bij het toenmalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dat beviel zo goed, dat ik ben gebleven.” In 2015 zijn in Nederland de AMK’s met de Steunpunten Huiselijk Geweld omgevormd tot 26 Veilig Thuizen. In oktober 2022 heeft Rob de overstap van Utrecht naar Veilig Thuis Twente gemaakt.

“Als vertrouwensarts ben je een onmisbare schakel tussen het medische en het sociaal-maatschappelijke domein”

Wat doet een vertrouwensarts?

Rob legt uit: “Als vertrouwensarts vervul je een brugfunctie. Waar het in de gemeentelijke wijkteams en jeugdbescherming vaak ontbreekt aan medische kennis als het gaat over kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling, ontbreekt het bij huisartsen en medisch specialisten aan kennis over hoe we in het sociaal-maatschappelijke domein fysieke en emotionele veiligheid organiseren. Als vertrouwensarts verbind je die twee met elkaar. Dat doe je intern door onze maatschappelijk werkers te ondersteunen met medische kennis en ervaring. Extern doe je dat door telefonisch of op locatie advies te geven aan artsen en andere hulpverleners over hoe veiligheid te borgen of een melding te doen.”

Rob illustreert hoe afwisselend het vak is. “Het ene moment doe ik een top-teen onderzoek bij een kind, om lichamelijk letsel uit te sluiten, een volgend moment belt een jeugdarts voor advies over een alleenstaande moeder met kinderen die de zorg niet meer aan kan, maar geen hulp wil. Dan weer neem ik deel aan een overleg in het ziekenhuis met het team ‘Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’. En sluit ik mijn dag bijvoorbeeld af met een huisbezoek bij een bejaard stel, dat een aan cocaïne verslaafde volwassen zoon in huis heeft, en zijn ouders bedreigt als ze hem geen geld geven.”

Door de brede doelgroep is ook het palet van samenwerkingspartners divers. “Nu eens overleg ik met de Raad voor de Kinderbescherming; dan weer met het Meldpunt Verward Gedrag, het Centrum Seksueel Geweld of de Crisisdienst GGZ. Afgelopen jaren is ook de samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en forensisch artsen verstevigd; dat zijn collega’s waarmee je als huisarts of specialist maar zelden in aanraking komt.”

“Dat ik mensen spreek over hun grootste zorgen en problemen waarin ze zijn vastgelopen. Ik dan hun vertrouwen verdien en ze voelen zich gehoord en geholpen, dan is mijn dag geslaagd.”

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met een situatie waarbij mogelijk sprake is van onveiligheid binnen de huiselijke kring. Rob vervolgt: “Het mooiste van mijn vak vind ik, dat ik en mijn collega’s bij mensen zo dichtbij komen, achter de voordeur. Dat ik ze spreek over hun grootste zorgen en problemen waarin ze zijn vastgelopen. Als ik dan hun vertrouwen verdien en ze voelen zich gehoord en geholpen, dan is mijn dag geslaagd.”

Werken met mensen die mishandelen, hoe houd je dat vol?

“Het klopt dat ik dagelijks schrijnende situaties langs zie komen”, vertelt Rob. “Om met een ouder in gesprek te gaan die zijn kind geschud heeft, waardoor hersenletsel en botbreuken zijn ontstaan; of met een man die zijn stief-kleindochter vermoedelijk misbruikt, dat maakt indruk. Je ziet en voelt in dit werk dat een veilige thuisbasis voor zovelen niet vanzelfsprekend is. En juist dat vormt voor mij de motivatie er iets aan te doen.” Rob vervolgt: “Als ik de juiste vragen aan bijvoorbeeld het LECK [Landelijk Expertise Kindermishandeling, red.] stel, kan toegebracht letsel worden aangetoond of juist uitgesloten. En als ik de juiste vragen stel aan een ouder, waardoor hij of zij de hulp alsnog accepteert, kan dat de hardnekkige cirkel van geweld helpen doorbreken. Maar misschien wel de belangrijkste reden waarom ik dit werk vol houd, zijn mijn directe collega’s.”

Bij Veilig Thuis werken maatschappelijk werkers en gedragswetenschappers, met wie rondom de casuïstiek steeds een koppel of drietal wordt gevormd. Complexe casuïstiek wordt in nog breder verband besproken, bijvoorbeeld met een jurist of een aandachtfunctionaris. Door vanuit verschillende perspectieven naar de situatie te kijken, ontstaan de meest creatieve ideeën voor een goede aanpak. Rob benadrukt: “Daarbij zijn we als collega’s elkaars gelijken en wordt de inbreng van ieders expertise gewaardeerd; dat is in bijvoorbeeld ziekenhuizen of GGZ instellingen nog wel eens anders.”

“Maar misschien wel de belangrijkste reden waarom ik dit werk vol houd, zijn mijn directe collega’s.”

En waarom gekozen voor Veilig Thuis Twente?

Rob lacht en zegt: “Ik had het heel goed bij Veilig Thuis Utrecht. Maar door persoonlijke omstandigheden ben ik verhuisd naar Twente. Ik ontdekte wat een prachtig achterland we hier hebben en dat het er hier net even wat gemoedelijker aan toe gaat dan in de Randstad. Ideaal ook om als basisarts te settelen, als je de drukte van je studentenstad wel gezien hebt. De cultuur om je buren te helpen als de nood aan de man is, bevalt mij uitstekend.”

Nieuwe collega’s gezocht; maak jij samen met Rob het verschil?

Veilig Thuis Twente wil haar team uitbreiden met een basisarts die aantoonbaar affiniteit met het vakgebied van de vertrouwensarts heeft: voor de ANIOS een kans om de blik te verbreden buiten de ziekenhuismuren. Rob vertelt: “Per september 2021 is de tweejarige opleiding – als vrij profiel van de opleiding tot arts M&G – van start gegaan. Bij Veilig Thuis Twente bieden we ook een opleidingsplek; ook nu is er een AIOS bij ons in opleiding. Er is een tekort aan vertrouwensartsen, dus de perspectieven op de arbeidsmarkt na de opleiding zijn gunstig.”

“Per september 2021 is de tweejarige opleiding tot vertrouwensarts gestart. Een boeiende opleiding met een uitstekend arbeidsmarktperspectief daarna.“

Wil jij er als (basis)arts aan bijdragen dat inwoners van Twente zich thuis veiliger voelen, zich daardoor beter kunnen ontwikkelen en meer maatschappelijke kansen krijgen? En vind jij het mooi om je medische kennis en ervaring te benutten om de verbinding te maken met de niet-medische wereld? Dan ben je van harte uitgenodigd contact op te nemen met Rob of zijn teamleider: wie weet word jij onze nieuwe collega! In de vacature arts Veilig Thuis Twente vind je hun contactgegevens en alle informatie over de functie.

Geen basisarts, maar wel geïnteresseerd in werken bij VTT?

Bij Veilig Thuis Twente hebben we ook plek voor een al geregistreerd vertrouwensarts. En regelmatig zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Ben jij geïnteresseerd in werken bij Veilig Thuis Twente, neem dan vooral een kijkje bij onze vacatures.

geregistreerd vertrouwensarts bij VTT

Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton