Leidraad 'Veilige zorgrelatie'

De Leidraad ‘Veilige zorgrelatie’ is een handreiking voor beleidsmakers en bestuurders van zorgorganisaties in de langdurige zorg. Zij kunnen de Leidraad gebruiken voor het maken of aanscherpen van beleid en afspraken binnen hun organisatie.

Aanbevelingen veilige zorgrelatie

In 2013 werd eerste versie van de Leidraad Veilige zorgrelatie gelanceerd. De Leidraad werd in juli 2019 geactualiseerd, zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving. De Leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie(eenheid) voor een veilige zorgrelatie voor cliënten.

Drie versies

Hoewel veel beroepskrachten en vrijwilligers met toewijding voor cliënten zorgen, komt grensoverschrijdend gedrag of mishandeling helaas ook voor. De Leidraad biedt handvatten om dit gedrag te voorkomen en om te handelen als het zich onverhoopt toch voordoet. De Leidraad is samenwerking met de praktijk ontwikkeld.

Er zijn drie versies van de Leidraad ontwikkeld:

Aanbevelingen voor beleid op één A4: de aanbevelingen voor bewustwording, preventie en interventie samengevat op 1 A4. Deze aanbevelingen zijn bruikbaar voor het maken van beleid voor alle organisaties waar een veilige zorgrelatie belangrijk is (langdurende zorg én zorg die bijvoorbeeld onder de Wmo of cure valt).

Compacte versie: deze is met name bedoeld voor besluitvorming op organisatieniveau. Kunnen we ons vinden in de aanbevelingen? Gaan we ermee aan de slag? Wat moeten we daarvoor afspreken en regelen?

Uitgewerkte versie: deze bevat een uitwerking van de aanbevelingen, verwijzingen en tips. De uitwerking is vooral bruikbaar voor de langdurende zorg, waarvoor de Leidraad in principe is ontwikkeld, maar kan ook bruikbaar en inspirerend zijn voor andere sectoren. De uitgewerkte versie is een ‘klikbare pdf’- een interactief document, waarin informatie kan worden gevonden aan de hand van de aanbevelingen of via de ‘Wie-doet-wat-Wijzer’. In deze Wijzer zijn de verantwoordelijkheden en acties per betrokkene samengevat en kan worden ‘doorgeklikt’ naar de achterliggende informatie.

Op één A4 zijn de aanbevelingen voor beleid samengevat om te werken aan bewustwording, preventie en interventie bij grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door professionals en vrijwilligers van een zorgorganisatie.

Er is een ‘Wie-doet-wat-Wijzer’ toegevoegd, die samenvat welke acties van welke functionarissen in een organisatie nodig zijn om te werken aan een veilige zorgrelatie. Vanuit de aanbevelingen voor beleid en vanuit de ‘Wie-doet-wat-Wijzer’ kan worden doorgeklikt naar relevante informatie in de Leidraad, om daar meer over te weten voor het maken van beleid en afspraken in de zorgorganisatie.

Organisatie
Ministerie van VWS

Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton