Versterk Veilig Thuis Twente met jouw ervaring als geregistreerd vertrouwensarts

“Het is dan ook met enige gêne dat ik meewerk aan een wervende tekst voor een reeds ervaren, geregistreerd collega. Want een aanwinst voor ons Veilig Thuis betekent haast automatisch een zuur verlies voor het Veilig Thuis waar de collega nu werkt. Toch kan het zijn dat een collega het elders niet naar de zin heeft; dat hij of zij al langer om zich heen kijkt en misschien wel veel beter tot zijn of haar recht komt in het TOPP team, het team van gedragswetenschappers en vertrouwensartsen van Veilig Thuis Twente. Bovendien stromen er over enige tijd nieuw geregistreerde vertrouwensartsen van de opleiding uit, die nog geen keuze voor een vaste werkplek hebben gemaakt. In die twee vijvertjes wil ik wel vissen.”

Dat zegt Rob Beukering, sinds oktober 2022 vertrouwensarts bij Veilig Thuis Twente.

Van Utrecht naar Twente

Nederland telt zo’n 75 vertrouwensartsen, waarvan een derde de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt of nadert, en nog ‘even’ doorwerkt. Hoewel er tekorten zijn in veel artsenberoepen, kan het tekort aan vertrouwensartsen gerust nijpend genoemd worden. Rob werkt daarom graag mee aan het opleiden van nieuwe collega’s: “Het opzetten en gesubsidieerd krijgen van een formele opleiding tot vertrouwensarts, namelijk als profielregistratie van de opleiding tot Arts M&G, heeft waarschijnlijk net op tijd de benodigde impuls gegeven, om het tekort alsnog op te kunnen vangen. De nieuwe opleiding betekent een belangrijke professionaliseringsslag, waardoor vertrouwensartsen in de nabije toekomst veel beter gefaciliteerd en gepositioneerd zijn dan toen ik aan dit werk begon.”

Over zijn periode bij Veilig Thuis Utrecht spreekt Rob lovend: “Ik heb daar 16 jaar gewerkt met ontzettend fijne collega’s. Ik kreeg de kans mezelf door te ontwikkelen in beleid en management, waardoor ik de laatste jaren de functie van senior vertrouwensarts mocht vervullen. Het met één been op de werkvloer staan en met het andere been het management adviseren, lag en ligt mij goed. Net als dat ik in onze casuïstiek de brug help bouwen tussen het medische- en sociaal-maatschappelijke domein, bouw ik graag bruggen tussen de – vaak weerbarstige – werkpraktijk en de lijnorganisatie die de medewerkers dient te faciliteren.

Waarom dan toch naar Twente, vroegen we hem. “Voor mij was dat een onverwachte stap: vanwege persoonlijke omstandigheden verhuisde ik naar Twente, zodat werk zoeken in deze regio een logisch gevolg was. De arbeidsschaarste was voor mij dus een soort geluk bij ongeluk.”

Wat heeft Veilig Thuis Twente te bieden?

Inmiddels heeft Rob ontdekt wat een prachtige regio Twente is. “Ik wandel en fiets veel met mijn partner, de kinderen en de hond. Het is hier zo heerlijk groen en dat ontspant. Het valt me op dat het hier toch allemaal net even wat gemoedelijker gaat dan in de Randstad. Dat merk ik aan onze cliënten die ik spreek en bezoek; en ook aan mijn collega’s en collega’s van netwerkpartners. Het wat minder jachtige en het vanzelfsprekende Noaberschap, dat bevalt mij hier uitstekend.”

Het is hier zo heerlijk groen en dat ontspant. Alles gaat hier net even wat gemoedelijker dan in de Randstad

Maar er is meer volgens Rob. “Veilig Thuis Twente is, net als GGD Twente, onderdeel van SamenTwente: dat betekent kansen om preventie van onveiligheid enerzijds, en aanpak van huiselijk geweld anderzijds nog beter op elkaar af te stemmen. Want voorkomen is nog veel beter dan genezen.
Het betekent ook dat we samen met een Arts M&G van de GGD een praktijkopleidingsplek kunnen bieden, zowel voor vertrouwensartsen als jeugdartsen uit de regio die een Veilig Thuis stage doen.

“Veilig Thuis Twente wil zich verder ontwikkelen tot regionaal expertisecentrum op veiligheid, en staat bijvoorbeeld ook open voor artsen die promotieonderzoek willen doen op dit gebied. We begeleiden co-assistenten en geven onderwijs, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, en willen ook graag de samenwerking met de universiteitsklinieken nader exploreren. Kortom, een keur aan mogelijkheden hier in Enschede!”

De kracht van een oplossingsgericht werkklimaat

Rob gaat verder: “Maar misschien wel de belangrijkste reden waarom ik het bij Veilig Thuis Twente zo naar mijn zin heb, zijn mijn directe collega’s.
Net als in Utrecht ondervind ik dagelijks de enorme betrokkenheid van mijn collega’s bij hun werk. En ik voel hun passie om ons gezamenlijk resultaat – meer veiligheid, gezondheid en rust in de Twentse gezinnen – verder te verbeteren.”

“Zowel in ons TOPP team, als in andere werkoverleggen zie ik collega’s die met elkaar en met mij vóóruit willen. Zonder zichzelf over de kop te werken natuurlijk.

Jaren geleden heb ik enkele masterclasses en een individueel coachtraject gedaan bij Coert Visser. Ik ben hem al enige tijd uit het oog verloren, maar heb destijds veel geleerd over hoe ik op alle niveaus – dus naar cliënten, directe collega’s van verschillende functies, naar ons management en naar netwerkpartners – vanuit een oplossingsgerichte, integere benaderingswijze mezelf en de mensen om mij heen (nog) beter uit de verf kan laten komen. Als dat lukt, krijg ik energie.
Op vrijdagochtend heb ik mijn vaste Zen meditatie clubje, wat voor mij een mooie, contemplatieve tegenhanger is voor al die passie en ambitie. Tenslotte blijft het ook ‘gewoon’ ons werk.”

Geregistreerde vertrouwensarts gezocht; kom jij ons Veilig Thuis versterken?

Veilig Thuis Twente wil haar team uitbreiden met een geregistreerd vertrouwensarts die goed in het TOPP team past.
“Veilig Thuis Twente is wat kleiner en overzichtelijker dan ik in Utrecht gewend was, maar we zijn ook hier een groeiende organisatie, en mijn collega Liesbeth Habraken en ik hebben onze handen vol aan alle taken zoals genoemd.

We zoeken daarom een enthousiaste, geregistreerde collega, die het als ontwikkelkans ziet om, behalve in de casuïstiek, ook op de overstijgende vertrouwensartstaken een belangrijke bijdrage te gaan leveren. Denk aan het samen door ontwikkelen van visie en beleid, het leggen van netwerkcontacten, het opleiden van collega’s, en het adviseren van ons management.

Ook met aankomende of geregistreerde vertrouwensartsen die ambities hebben in het doen van (promotie)onderzoek, gaan we graag het gesprek aan.

Maar misschien wel de belangrijkste reden waarom ik het bij Veilig Thuis Twente zo naar mijn zin heb, zijn mijn directe collega’s.

Vacature arts bij Veilig Thuis Twente

Als jij als geregistreerd vertrouwensarts er aan wilt bijdragen dat de inwoners van Twente zich thuis veiliger voelen, zich daardoor beter kunnen ontwikkelen en betere maatschappelijke kansen krijgen, én als je samen met Rob en zijn team wilt bouwen aan Veilig Thuis Twente als expertisecentrum, neem dan contact op met Rob of zijn teamleider: wie weet word jij onze nieuwe collega!

In de vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Twente vind je informatie over de functie.

Geen geregistreerd vertrouwensarts, maar wel interesse in werken bij Veilig Thuis Twente?

Bij Veilig Thuis Twente hebben we ook plek voor een basisarts.
Je vindt onze vacatures op onze website.

Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton