Voorlichtingsactiviteiten Veilig Thuis Twente

In 2024 vinden weer voorlichtingsactiviteiten plaats, gericht op organisaties die wettelijk gezien verplicht zijn de meldcode te handteren. Veilig Thuis Twente geeft uitleg over het implementeren van de meldcode. Onze voorlichtingsactiviteiten geven daarnaast ook inzicht in het vervullen van onze maatschappelijke opdracht en wettelijke taak. Dit betekent dat we ons voornamelijk richten op het verstrekken van informatie over onze werkwijze, zoals wat er gebeurt wanneer er contact wordt opgenomen met een adviesvraag of wanneer een melding wordt aangenomen.

De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in verschillende sectoren. Deze professionals zijn opgenomen in het beroepskader.

Werkgevers binnen deze sectoren dienen de meldcode vast te stellen en te implementeren. Ook moet het gebruik en de kennis ervan onder werknemers worden bevorderd. De Toolkit meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling biedt professionals handige tips en hulpmiddelen om hieraan te voldoen.

Door dit voorlichtingsaanbod aan te bieden, willen we de bekendheid van de meldcode vergroten en de drempel verlagen om contact met ons op te nemen voor advies of melding. Daarnaast streven we ernaar om de vragen en daarmee verwachtingen vanuit ‘het veld’ te beantwoorden, zodat er vertrouwen ontstaat om samen te werken.

Voor dit jaar hebben we de volgende momenten op de kalender staan:

  • Mei
  • September
  • Oktober
  • November

Je kunt je aanmelden voor onze voorlichtingen door een e-mail te sturen naar info@veiligthuistwente.nl

Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton