Cliënttevredenheid:

Uw mening over ons is belangrijk. Wij stellen het op prijs als u onderstaande vragen invult. Anonimiteit is gewaarborgd.  JaNee


  JaNee


  Inzage, afschrift en wijziging

  U kunt Veilig Thuis Twente verzoeken om u inzage te geven in het dossier dat over u gaat. Ook kunt u verzoeken om een afschrift van deze gegevens. Staan er feitelijke onjuistheden in het dossier, dan kunt u ons vragen om deze gegevens te verbeteren

  Privacy

  Wij gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over u ontvangen. Wij houden ons daarbij aan wettelijke voorschriften en regels.

  Klachten

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door een medewerker van Veilig Thuis? Dan helpt het vaak al als u hierover met deze medewerker praat. Lost dat niets op? Schrijf dan een brief aan Veilig Thuis Twente. Een leidinggevende neemt dan contact met u op voor een bemiddelingsgesprek. Voor advies of ondersteuning bij het indienen van een formele klacht of een bemiddelingsgesprek met een leidinggevende, kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp).

  Zo bereikt u het AKJ

  Bel naar 088-555 1000 Mail naar info@akj.nl Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur. Als u daarna niet tevreden bent over de behandeling, dan kunt u een formele klacht indienen. Uw klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie. De externe klachtencommissie is bereikbaar via: Postbus 727, 8000 AS Zwolle, Tel.: 06-12042681, E-mail: algemeen@klachtencommissiejeugd.nl De werkwijze van de externe klachtencommissie staat beschreven in de Klachtenregeling Instellingen Overijssel 2017