Handreiking voor professionals en vrijwilligers

Ouder worden brengt een groot aantal veranderingen met zich mee. Bij het ouder worden kunnen denkvermogen en leervermogen afnemen. Ouderen vinden het vaak moeilijk om met de toenemende digitalisering om te gaan. Ze hebben vaak meer tijd nodig om informatie te verwerken of aan te leren.

Onzekerheid

Ook is het vaak moeilijk voor ouderen om afhankelijk te zijn van de steun van anderen. Zij voelen zich eerder onzeker en tot last, waardoor zij zich kunnen gaan terugtrekken en geen passende hulp durven te vragen. Dit kan onder andere leiden tot het niet bespreekbaar maken van mishandeling of financieel misbruik.

Dit boekje geeft handvatten over hoe te handelen bij vermoedens van financieel misbruik bij ouderen. Het beschrijft hoe signalen van financieel misbruik bij de oudere kunnen worden herkend en ook bij de vermoedelijke pleger.

De publicatie geeft informatie en tips over hoe ze de financiële zaken goed en veilig kunnen regelen voor deze kwetsbare groep en op welke wijze ze hen bescherming kunnen bieden tegen misbruik.

Handvatten en tips

Daarnaast is er aandacht voor de Meldcode, informatie over Veilig Thuis en over de preventie van financieel misbruik. Dit geeft handvatten over hoe een gesprek kan worden aangegaan met de oudere en welke tips kunnen worden gegeven ten aanzien van het gebruik van de bankpas, maar ook over wat bijvoorbeeld de notaris, bewindvoerder en curator kunnen betekenen. Kortom een boekje waarmee professionals en vrijwilligers de oudere bewust kunnen maken van de risico’s en hem of haar kunnen voorbereiden om financieel misbruik te voorkomen

Auteurs
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 

Downloads

Download de handreiking ‘Financieel misbruik bij ouderen’.

Financieel-misbruik-bij-ouderen-Wat-u-als-professional-of-vrijwilliger-moet-weten.pdf
.pdf | 856.21 KB
Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton