Cruciale rol onderbuikgevoel bij kindermishandeling

In de schaduw van normale gezinssituaties groeit ongeveer 3 procent van alle kinderen op in onveiligheid. Kindermishandeling vormt een complex probleem dat zich vaak verborgen houdt achter gesloten deuren. Als hulpverlener in de zorg of als docent in het onderwijs overvalt je soms het ongemakkelijke gevoel dat er iets niet klopt. Hoe luister je naar die innerlijke twijfels? En nog belangrijker: hoe deel je deze zorgen? Door passend te reageren op signalen van kindermishandeling, kan je een daadwerkelijk verschil maken voor een kind dat zich onveilig voelt.

Niemand staat er alleen voor

Hulpverleners staan vaak alleen in zo’n positie. Ze horen en zien signalen die wijzen op een mogelijke kindermishandeling, maar kunnen er niet met iemand over praten. Iets doen met enkel vermoedens over onveiligheid is een lastige stap. Ten eerste weet je niet of je vermoedens gegrond zijn. Ook de zorg om de vertrouwensband met het kind speelt een belangrijke rol. Ten slotte weet je niet met wie je dit kan bespreken en blijf je ermee rondlopen. In veel gevallen is de kans groot dat inzet van hulp of advies nodig is.

Een veilig thuis voor iedereen

Veilig Thuis Twente (VTT) ondersteunt hulpverleners bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en herkent deze moeilijke stap. “We zien vaak dat meldingen laat binnenkomen. Over je gevoel praten en ingrijpen bij een onveilige situatie is moeilijk. Door juist je zorgen bespreekbaar te maken, kan er sneller, concreter en gerichter hulp komen voor een kind”, licht Megan, aandacht functionaris straf en zorg van VTT toe.

Risico op blijvende schade

De gevolgen van kindermishandeling kunnen groot zijn. Zo blijkt dat een mishandeld kind, naast het emotionele leed, meer kans op psychiatrische stoornissen, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag heeft. Ook is er een verhoogd risico dat kindermishandeling (of onveiligheid) van generatie op generatie doorgegeven wordt. De veerkracht van een kind speelt een belangrijke rol in hoeverre de schade zich ontwikkelt. Ook bescherming en steun uit de omgeving is essentieel. “Het is zo belangrijk om erover te praten, je zorgen te delen. Juist die steun kunnen wij samen met elkaar bieden. We moeten ons hard maken voor het veilig opgroeien, samenleven en oud worden voor iedereen in Twente. Want geweld stop bijna nooit vanzelf”, aldus Megan.

Elk kind een veilig thuis

Ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog. In de week tegen kindermishandeling (20 tot 24 november) wordt er extra aandacht besteed aan de rol van professionals. VTT zet zich deze week extra in om het belang van praten te laten zien. “Als zorgverleners hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. We willen professionals helpen met wat ze kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Luisteren naar je onderbuikgevoel is belangrijk, want dat klopt vaak. Wij luisteren naar elk verhaal, denken mee en geven advies over wat je als hulpverlener kan doen. Ook kunnen we overleggen of er een actie nodig is. Dat kan soms best spannend zijn. Maar we denken mee, daar zijn we voor.”

Deel je zorgen

Bij huiselijk geweld zijn mensen vaak op elkaar aangewezen, waardoor het geweld niet zichtbaar is en het niet vanzelf stopt. In deze situaties is hulp cruciaal. Een professional met vermoedens is een belangrijke schakel om de cirkel van huiselijk geweld te doorbreken. Het uitspreken van vermoedens en het bespreken van zorgen vormt de eerste stap naar verandering. Door erover te communiceren draag je bij aan het helpen van een kind dat verstrikt zit in een onveilige situatie. Heb jij vanuit jouw functie vermoedens over onveiligheid van een kind, aarzel dan niet. Deel je zorgen en neem contact op met Veilig Thuis Twente. Samen kunnen we handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton