Professionals / beroepskrachten

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis is er niet alleen voor inwoners van Twente, maar ook voor professionals. Voor professionals uit wijkteams van gemeenten, voor beroepskrachten en vertrouwenspersonen op scholen, voor de gezondheidszorg; fysiotherapeuten, verloskundigen en artsen.

Bij twijfel en vragen belt u met 0800-2000.

Er zijn bijvoorbeeld hulpverleners die als enige contact hebben met geïsoleerde gezinnen, waar vermoedelijk kindermishandeling of huiselijk geweld speelt. Die staan dan voor een dilemma; moet ik dit wel/niet melden, met het risico dat ik de vertrouwensband met het gezin verbreek? Ze kunnen dan bellen met Veilig Thuis Twente en dit bespreken met onze medewerkers. Zo kunnen we met elkaar tot een besluit komen en staat de hulpverlener er niet alleen voor.

Bij Veilig Thuis Twente kunt u terecht voor advies, informatie, ondersteuning en het doen van een melding.

Meldcode voor professionals

Het doel van de wet meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. De meldcode biedt een concreet vijf-stappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode is een stappenplan, waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode biedt de professional houvast bij stappen als het aangaan van een gesprek met ouders of het inschakelen van hulpverlening.

De Wet meldcode geldt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (binnen familiaire sfeer). De Wet Meldcode geldt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals

  • huiselijk geweld
  • kindermishandeling
  • seksueel geweld
  • vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis)
  • eergerelateerd geweld (waaronder huwelijksdwang)
  • ouderenmishandeling

Meldformulier voor professionals

Voordat u een melding doet bij Veilig Thuis Twente is het van belang dat u de meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling hebt gevolgd.

Via dit formulier kunt u als professional vermoedens van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling melden bij Veilig Thuis. Uw gegevens behandelen we vertrouwelijk. 

Bij een acuut onveilige situatie, kunt u direct contact opnemen met Veilig Thuis via het telefoonnummer 0800-2000.

Voorlichtingen en netwerklunches

Veilig Thuis Twente verzorgt regelmatig voorlichtingen en netwerklunches. Voor 2019 ligt het accent van de voorlichtingen van VTT bij het onderwijs (van het basisonderwijs tot het hoger beroepsonderwijs) en de aanscherping van de verbeterde meldcode en in het verlengde daarvan de nieuwe ‘radarfunctie’ van de Veilig Thuis-organisaties.

Voor specifieke voorlichtingsvragen kunt u contact opnemen met het secretariaat (088-8567950).